Smolenická vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti, západne od Smoleníc. Na severe a západe ju ohraničuje časť Biele hory, na východe Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina, časť Podmalokarpatská pahorkatina) a časť Lošonská kotlina, na juhu časť Homoľské Karpaty.

Okresy: Pezinok, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Klokočina (549,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na východnom okraji územia v katastri obce Horné Orešany v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Dudváhu, ktorý ústi do Malého Dunaja. Na východnom okraji je vybudovaná vodná nádrž Horné Orešany.  

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.