Vojnianske podhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Popradská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti, približne 4km západne od mesta Podolínec. Zaberá zvlnené územie v podhorí Spišskej Magury v páse od obce Výborná na západe, po obec Toporec pri meste Podolínec na severovýchode. Pomenovaná je podľa obce Vojňany. Na severe ju ohraničuje Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch) a na juhu časť Lomnická pahorkatina.

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vojnianska hora (930,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 650m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územím tečú juhovýchodným smerom vodné toky zo Spišskej Magury do rieky Poprad. Sú to menšie potoky, z ktorých najvýznamnejšie sú Toporský potok, Vojniansky potok a Vojnianka. Celá oblasť patrí do úmoria Baltského mora a povodia rieky Poprad.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.