Levočská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Levočských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich severozápadnej časti a vytvára pás územia medzi Starou Ľubovňou a Kežmarkom. Na severe a severovýchode ho ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Ľubovnianska kotlina a Jakubianska brázda), na východe Levočská vysočina, na juhu Levočské planiny, na západe Podtatranská kotlina (podcelok Popradská kotlina) a na severozápade Spišská Magura (podcelok Veterný vrch).

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod: Rysová (1.058,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Levočskej vrchoviny sú: Kolačkovský chrbát, Ľubecké predhorie.