Sedlická kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bukovce.

Poloha: Nachádza sa v jeho východne časti približne 25km východne od Sniny. Ležia v nej obce Nová Sedlica na severe a Zboj na juhu. Podľa prvej z nich je pomenovaná. Ohraničuje ju iba vlastný podcelok Bukovce.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to vnútrohorská kotlina oválneho tvaru.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Zbojského potoka, ktorý sa v severnej časti stáča z juhovýchodného na juhozápadný smer a preteká obomi obcami. Priberá tu viacero vodných tokov.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.