Ďumbier

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ďumbierske Tatry.

Poloha: Zaberá jeho najvyššiu, centrálnu a juhovýchodnú časť. Na severe ju ohraničuje časť Demänovské vrchy, na východe podcelok Kráľovohoľské Tatry (časť Priehyba, hranicou je Bocianska dolina, sedlo Čertovica a údolie Štiavničky), na juhu Horehronské podolie (podcelky Bystrianske podhorie a Lopejská kotlina), na západe časť Prašivá (hranicou je sedlo Zámostskej hole (1.591,0m) a na severozápade časť Salatíny.

Okresy: Brezno, Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Ďumbier (2.043,4m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má výrazný vysokohorský ráz a mohutný hlavný hrebeň.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: