Stupavské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa jeho na západnom okraji v blízkosti Stupavy. Na severe a na západe ju ohraničuje Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina), na severovýchode časť Kuchynská hornatina a na juhu časť Homoľské Karpaty.

Okresy: Malacky.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Morava (Suchý potok, Stupavský potok a Rakytov). Na Suchom potoku je vybudovaná vodná nádrž Lozorno.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.