Bujanovské vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Čiernej hory.

Poloha: Leží v jeho severnej centrálnej časti. Na severovýchode ho ohraničuje Šarišská vrchovina, na juhovýchode podcelky Sopotnické vrchy a Pokryvy, na západe Volovské vrchy (podcelky Kojšovská hoľa a Hnilecké vrchy, časť Hnilecké podolie) a na severozápade podcelok Roháčka.

Okresy: Gelnica, Košice-okolie, Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Suchý vrch (798,9m).

Najnižší bod: Juhovýchodný okraj územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bujanovské vrchy sa ďalej nedelí.