Podchočská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Oravskej vrchoviny.

Poloha: Zaberá pás územia v jej južnej časti v okolí obcí Žaškov, Komjatná a Vyšný Kubín. Na severe ju ohraničuje vlastný podcelok Oravská vrchovina, na juhovýchode Chočské vrchy (podcelky Sielnické vrchy a Choč), na juhozápade Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra) a na severozápade podcelok Veličnianska kotlina.

Okresy: Dolný Kubín, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia pri obci Žaškov v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: V západnej časti brázdy leží údolie Žaškovského potoka, najjužnejšou časťou preteká potok Komjatná, centrálnou časťou Jasenovský potok a východnú časť zaberá údolie Leštinského potoka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.