Paráč

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Oravskej Magury.

Poloha: Nachádza sa v jej severozápadnej časti. Na severe a severovýchode ho ohraničuje Podbeskydská vrchovina (aj časťou Lesnianska planina), na juhu podcelok Kubínska hoľa a na západe Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá).

Okresy: Dolný Kubín, Námestovo.

Rozloha:

Najvyšší bod: Paráč (1.324,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie patrí do CHKO Horná Orava.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Paráč sa ďalej nedelí.