Jelšavské podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Železnícke predhorie.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti. Na severe ju ohraničujú Stolické vrchy (podcelok Stolica), na východe podcelok Hrádok, na juhu Slovenský kras (podcelok Jelšavský kras), na západe podcelok Železnícke predhorie a na severozápade Stolické vrchy (podcelok Tŕstie, aj časťou Muránska brázda).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.