Hronská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Na severe ju ohraničujú Štiavnické vrchy (podcelok Kozmálovské vŕšky), na východe podcelok Hronská niva, na juhu časť Belianska kopce, na juhozápade časť Strekovské terasy a na západe časť Bešianska pahorkatina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.