Chrbát

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severe ju ohraničuje časť Strekovské terasy, na juhu časť Búčske terasy a na východe časť Hurbanovské trasy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Chrbát (270,6m)

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.