Važecký chrbát

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kozích chrbtov.

Poloha: Zaberá ich západnú časť. Z veľkej časti ho z juhu ohraničuje údolie Čierneho Váhu a zo severozápadu údolie Bieleho Váhu. Na severe a západe ho ohraničuje Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina na severozápade a podcelok Popradská kotlina na severovýchode), na východe podcelok Dúbrava, na juhovýchode Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa) a na juhu Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry oddelený údolím Čierneho Váhu).

Okresy: Liptovský Mikuláš, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Turková (1.178,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 640m.

Geologická stavba:

Reliéf: Krasový zalesnený chrbát medzi údoliami Bieleho a Čierneho Váhu. Najvyššie vrcholy majú vyše 1.100m a sú prevažne ploché. Do Liptovskej kotliny chrbát klesá pozvoľna, naproti tomu na juh, do údolia Čierneho Váhu, má strmé skalné stráne. Približne v strede, na najvyšších miestach pod vrchom Turková (1.178,6m), je postavená horná nádrž prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh, ku ktorej vedie zo Svarína asfaltová cesta, uzavretá pre verejnú dopravu.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Važecký chrbát sa ďalej nedelí.