Ľubeľská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Zaberá pás územia (od Ružomberka po Liptovský Ján) v jeho juhozápadnej časti, východne od Ružomberka. Na severe ju ohraničujú časti Liptovské nivy a Galovianske háje, na juhu Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry, časti Demänovské vrchy a Salatíny) a na západe Veľká Fatra (podcelky Revúcke podolie a Šípska Fatra).

Okresy: Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severozápadnom okraji územia pri Ružomberku v nadmorskej výške približne 490m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Z Nízkych Tatier pretekajú územím mnohé potoky, ktoré tečú do Váhu alebo vodnej nádrže Liptovská Mara. Najvýznamnejšie sú Revúca, Ľupčianka, Demänovka a Štiavnica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.