Lošonská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti. Na severe, juhu a západe ju ohraničuje časť Smolenická vrchovina a na východe Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina, časť Podmalokarpatská pahorkatina).

Okresy: Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza v údolí rieky Parná na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.