Kopec

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Skorušinských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Skorušina (hranicou je údolie Studeného potoka), na juhu Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda) a na západe a severozápade Oravská vrchovina.

Okresy: Dolný Kubín, Liptovská Mikuláš, Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kopec (1.251,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kopec sa ďalej nedelí.