Runinská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bukovce.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej časti približne 15km severovýchodne od Sniny. Ohraničuje ju iba vlastný podcelok Bukovce.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza na južnom okraji územia v údolí Poloninského potoka v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to vnútrohorská kotlina oválneho tvaru a leží v nej obec Runina, podľa ktorej bola pomenovaná.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Ulička, ktorá tečie južným okrajom na západ a neskôr sa stáča juhovýchodným smerom a pokračuje na Ukrajinu do rieky Uh. Na tomto území priberá niekoľko menších vodných tokov. Najvýznamnejšie sú Poloninský potok a Runinský potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.