Detvianske predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Poľany.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej a juhozápadnej časti. Obopína podcelok Vysoká Poľana. Na severe ju ohraničuje Zvolenská kotlina (podcelok Povraznícka brázda), na východe podcelok Vysoká Poľana, na juhu a na západe Zvolenská kotlina (podcelky Detvianska kotlina a Slatinská kotlina na juhu, a Zvolenská pahorkatina na západe).

Okresy: Banská Bystrica, Detva.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kopa (922,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Detvianske predhorie vzniklo na južnom a západnom predpolí Veľkej Poľany v okrajovej časti Poľany ako dôsledok denudačných procesov. Pre jeho územie sú charakteristické hladko modelované chrbty rozčlenené dolinami potokov, ktorá stekajú z Poľany.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Detvianske predhorie sa ďalej nedelí.