Choč

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chočských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti. Na severe ho ohraničuje Oravská vrchovina, na východe podcelok Sielnické vrchy (oddeľuje ich sedlo Vrchvarta a dolina potoka Teplianka), na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina) a na západe Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra – hranicu určuje sedlo Brestová a potoky Likavka a Jasenovský potok).

Okresy: Dolný Kubín, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Choč (1.611,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 530m.

Geologická stavba: Podcelok predstavuje štruktúru chočského príkrovu budovanú dolomitmi a menej druhohornými vápencami, miestami vystupuje flyš.

Reliéf: Masív dominantného vrchu Veľký Choč zaberá západnú časť podcelku, severne od Ružomberka. Severné svahy Choča sú oproti južným strmšie. Do masívu sa hlboko zarezáva Turícka dolina.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Choč sa ďalej nedelí.