Prosečné

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Chočských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Tvorí najvýchodnejšiu časť Chočských vrchov. Od podcelku Sielnické vrchy na západe je oddelený Sestrčskou dolinou. Na severe ho ohraničuje Oravská vrchovina a Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda), na východe Tatry (podcelok Západné Tatry Suchou dolinou) a na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina).

Okresy: Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Prosečné (1.372,2m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 640m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je charakteristický značne si podobnými horskými masívmi, ktoré sú rozrezané paralelnými dolinami. Najzápadnejší je masív Pravnáča (1.206,1m), východnejšie je masív Lomného (1.277,8m) a najmohutnejší je masív Prosečného (1.372,2m), ohraničený Prosieckou a Kvačianskou dolinou.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Prosečné sa ďalej nedelí.