Teplická kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kráľovohoľské Tatry.

Poloha: Leží v jeho východnej polovici a zaberá okolie obce Liptovská Teplička v Čiernovážskej doline na hornom toku rieky Čierny Váh. Na severe ju ohraničujú Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát, hranicu tvorí tok Čierneho Váhu), na východe časť Predná hoľa, na juhu časť Kráľova hoľa a na západe časť Priehyba.

Okresy: Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severnom okraji územia v nadmorskej výške približne 870m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: