Dobrovodská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Brezovské Karpaty.

Poloha: Tvorí jeho centrálnu časť a nachádza sa v okolí obce Dobrá Voda. Celú kotlinu obklopujú Brezovské Karpaty.

Okresy: Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 220m.

Geologická stavba:

Reliéf: Dobrovodská kotlina je vnútrohorská brázda s typickým vápencovým krasom (Dobrovodský kras, miestny názov Dlhé skálie).

Lesné porasty: Kotlina je z veľkej časti odlesnená.

Vodstvo: Územím preteká rieka Blava, ktorá priberá niekoľko prítokov a pohorie preráža na východnej strane.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.