Hurbanovské terasy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej časti. Na severe ju ohraničuje podcelok Žitavská niva, na východe časti Bešianska pahorkatina, Strekovské terasy a Chrbát, na juhovýchode časť Búčske terasy, na juhu štátna hranica s Maďarskom, na juhozápade Podunajská rovina (aj časťami Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy) a na severozápade podcelok Nitrianska niva (časť Dolnonitrianska niva).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.