Rovnianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nízke Javorníky.

Poloha: Leží v jeho juhovýchodnej časti a Zaberá pás od Bytče po Kysucké Nové Mesto. Na severe ju ohraničuje časť Javornícka brázda, na severovýchode časť Kysucká kotlina, na juhovýchode Kysucká vrchovina (podcelok Kysucké bradlá), Žilinská kotlina (podcelok Žilinská pahorkatina), na juhu Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a na západe časť Púchovská vrchovina.

Okresy: Bytča, Kysucké Nové Mesto, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorník (737,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia pri Bytči v nadmorskej výške približne 310m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je charakteristické priečnymi údoliami, ktorými prúdia vodné toky juhovýchodným smerom do Váhu. Osídlenie je najmä v okrajových polohách.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Váhu a práve prítoky tejto rieky a v malej miere Kysuce odvodňujú toto územie. Medzi významné vodné toky územia patria Petrovička, Rovnianka, Dlhopoľka, Divina a Rudinský potok.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.