Drieňov

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrické vrchy.

Poloha: Zaberá najjužnejší výbežok Strážovských vrchov a južnú časť podcelku. Na severe ju ohraničuje časť Vestenická brána, na východe a na juhu Hornonitrianska kotlina (podcelky Rudnianska kotlina, Prievidzská kotlina a Oslianska kotlina) a na západe Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska pahorkatina, časť Drieňovské podhorie a podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva).

Okresy: Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Drieňový vrch (615,8m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Nitra a Nitrica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.