Milič

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slanských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich najjužnejšej časti. Na severe ho vymedzuje výrazná zníženina, ktorou vedie železničná trať Košice – Čierna nad Tisou, na juhu štátna hranica s Maďarskom. Na severe ho ohraničuje podcelok Bogota, na východe Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina), na juhu štátna hranica s Maďarskom a na západe Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina).

Okresy: Košice-okolie, Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Milič (895,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Miliča je Salašská brázda.