Priehyba

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kráľovohoľské Tatry.

Poloha: Plošne rozsiahla skupina tvorí jeho západnú časť. Nachádza sa východne od sedla Čertovica. Na severe ju ohraničuje Liptovská kotlina (časť Liptovské nivy, hranica vedie Čiernovážskou dolinou) a Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát), na východe časti Teplická kotlina a Kráľova hoľa (hranicou je Ždiarska dolina a Ždiarske sedlo-1.473,3m), na juhu Horehronské podolie (podcelky Heľpianske podolie a Bystrianske podhorie) a na západe podcelok Ďumbierske Tatry (časti Ďumbier a Demänovské vrchy).

Okresy: Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Bok (1.727,1m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 700m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má pomerne nízky hrebeň, ktorý je na dlhých úsekoch znížený po hornú hranicu lesa. Iba v oblasti Homôlky (1.659,6m), Veľkej Vápenice (1.691,2m) a Andrejcovej (1.519,5m) vystupuje do pásma holí. Nachádza sa tu najnižšie miesto na celom nízkotatranskom hrebeni, sedlo Priehyba (1.189,8m). Zo severných rázsoch tejto skupiny vyniká výškou a mohutnosťou rázsocha s rozložitým hôľnym vrchom Veľký Bok (1.727,1m), ktorý je najvyšším vrchom časti Priehyba. Masívny vrch prevyšujúci vrcholy na hlavnom hrebeni, mal v ľadových dobách na severnom úbočí malý karový ľadovec.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.