Lomnická pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Popradská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej a severovýchodnej časti, severne od mesta Poprad. Zaberá mierne zvlnené územie v pohorí Tatier v páse od obce Batizovce na západe, po obec Toporec pri Podolínci na severovýchode. Na severe ju ohraničujú Tatry (podcelok Východné Tatry, časti Vysoké Tatry a Belianske Tatry), na severovýchode Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch, aj časťou Ružbašské predhorie) a časť Vojnianske podhorie, na východe Kežmarská pahorkatina, na juhovýchode časť Vrbovská pahorkatina, na juhu Popradská rovina, na západe časť Štrbská pahorkatina a na severozápade podcelok Tatranské podhorie.

Okresy: Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 600m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Vysoko položená pahorkatina lemuje južné a východné úpätie Tatier a celé jej územie patrí do úmoria Baltského mora a do povodia rieky Poprad. Do nej odvádzajú vodu všetky potoky, ktoré z Tatier a Spišskej Magury pretekajú juhovýchodným smerom. Najvýznamnejšie sú Biela, Skalnatý potok, Velický potok, Slavkovský potok a Kežmarská Biela voda.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.