Bukovce

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bukovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich severnej časti a zaberá prevažnú časť pohoria. Na severe a východe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom a Ukrajinou, na juhozápade podcelok Nastaz a na západe Laborecká vrchovina.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kremenec (1.221,0m), na území Slovenska je najvyšším bodom predvrchol Kremenca (1.207,7m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 240m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Bukovcov sú: Ruská kotlina, Runinská kotlina, Sedlická kotlina, Uličská kotlina.