Levočská vysočina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Levočských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich centrálnej, najvyššej časti. Na severovýchode a východe ho ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Jakubianska brázda a Šarišské podolie), na juhu podcelok Levočské planiny a na západe podcelok Levočská vrchovina.

Okresy: Levoča, Sabinov, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod: Čierna hora (1.289,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Levočská vysočina sa ďalej nedelí.