Skýcovská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rázdiel.

Poloha: Nachádza sa v jeho strednej a južnej časti v okolí obce Skýcov. Zaberá veľkú časť podcelku. Na severe a na východe ju ohraničujú časti Kolačnianska brázda a Veľkopoľská vrchovina, na juhu Pohronský Inovec (podcelok Lehotská planina) a Podunajská pahorkatina (podcelok Žitavská pahorkatina), na západe podcelok Veľký Tribeč (časti Zlatnianske predhorie, Vysoký Tribeč a Hornonitrianske predhorie) a na severozápade Podunajská pahorkatina (podcelky Nitrianska pahorkatina a Nitrianska niva).

Okresy: Partizánske, Prievidza, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sokolec (799,0m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 280m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Severné a západné úbočia odvodňuje rieka Nitra, južné oblasti patria do povodia rieky Žitava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.