Ondavská rovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej polovici na dolnom toku rieky Ondava a zaberá rovinatú časť po oboch jej brehoch. Na severe a na severovýchode ho ohraničuje Východoslovenská pahorkatina (podcelky Toplianska niva, Vranovská pahorkatina, Ondavská niva a Pozdišovský chrbát), na východe podcelok Malčická tabuľa, na juhovýchode Latorická rovina a na západe Trebišovská tabuľa (aj časťou Veľký vrch).

Okresy: Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 100m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ondavská rovina sa ďalej nedelí.