Holička

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov. 

Poloha: Je to najmenší podcelok Volovských vrchov a vytvára výbežok územia, vystupujúci nad pahorkatinu v juhovýchodnej časti Volovských vrchov, približne 10km od Košíc. Od podcelku Kojšovská hoľa ho delí potok Ida. Na severe ho ohraničuje podcelok Kojšovská hoľa, na severovýchode, východe, na juhu a na západe Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina).

Okresy: Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod: Holička (727,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok sa ďalej nedelí.