Bzovícka pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Krupinskej planiny.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti a siaha od Krupiny po Šahy. Na severovýchode ho ohraničuje podcelok Závozská vrchovina, na východe podcelok Dačolomská planina, na juhovýchode podcelok Modrokamenské úboče, na juhu Juhoslovenská kotlina (podcelok Ipeľská kotlina), na západe Podunajská pahorkatina (podceloky Ipeľská pahorkatina a Ipeľská niva) a na severozápade Štiavnické vrchy (podcelok Sitnianska vrchovina).

Okresy: Krupina, Levice.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 170m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bzovícka pahorkatina sa ďalej nedelí.