Novozámocké pláňavy

Zatriedenie: Geomorfologická časť Podunajskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti. Na severe a na východe ju obklopuje Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska pahorkatina, časť Nitrianska tabuľa, podcelok Nitrianska niva, časť Dolnonitrianska niva a podcelok Hronská pahorkatina, časť Hurbanovské terasy), na západe časť Martovská mokraď a vlastný celok Podunajská rovina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.