Hybianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti. Zaberá rozsiahle územie severne od rieky Váh, severovýchodne od Liptovského Hrádku. Na severe ju ohraničuje podcelok Tatranské podhorie, na východe podcelok Popradská kotlina (časť Štrbská pahorkatina), na juhu Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát) a na západe časť Liptovské nivy.

Okresy: Liptovský Mikuláš, Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia pri obci Dovalovo v nadmorskej výške približne 670m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Cez územie tečú z Tatier juhozápadným smerom do Bieleho Váhu viaceré vodné toky (najvýznamnejšie sú Hybica, Dovalovec, Beliansky potok, Mlyničná voda a Lúčny potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.