Mošník

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Slanských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v južnejšej polovici ich strednej časti. Na severe ho vymedzuje Herlianske sedlo a na juhu Dargovský priesmyk. Na severe ho ohraničuje podcelok Makovica, na východe Východoslovenská pahorkatina (podcelok Podslanská pahorkatina), na juhu podcelok Bogota a na západe Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina).

Okresy: Košice-okolie, Trebišov, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Mošník (911,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Mošník sa ďalej nedelí.