Javorský Beskyd

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Kysuckých Beskýd.

Poloha: Tvorí ich nižšiu severnú časť. Od zvyšku celku ho oddeľuje údolie rieky Oščadnica. Na severe ho ohraničuje Jablunkovské medzihorie, na východe štátna hranica s Poľskom, na juhu podcelok Rača a Kysucká vrchovina (podcelok Krásňanská kotlina) a na západe Turzovská vrchovina (podcelky Hornokysucké podolie, Predné vrchy a Kornická brázda).

Okresy: Čadca.

Rozloha:

Najvyšší bod: Skaľanka (866,8m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má ráz slabo rozčlenenej vrchoviny až planiny.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Javorský Beskyd sa ďalej nedelí.