Kapušianske pláňavy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Východoslovenskej roviny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti a zaberá rovinaté územie v širšom okolí rieky Uh, najmä južným smerom. V strednej časti ležia Veľké Kapušany, ktoré dali územiu názov. Na severe ho ohraničujú podcelky Laborecká rovina a Senianska mokraď, na severovýchode podcelok Sobranecká rovina, na východe štátna hranica s Ukrajinou a na juhu podcelok Latorická rovina.

Okresy: Michalovce, Sobrance, Trebišov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 95m.

Geologická stavba:

Reliéf: Značné plochy zaberajú depresie s močiarnymi sedimentmi a slatiny. Monotónny ráz časti územia spestrujú početné pieskové presypy (duny) vystupujúce 2-20m nad okolitú rovinu. Územie patrí medzi relatívne najhustejšie osídlené časti Východoslovenskej roviny.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Kapušianske pláňavy sa ďalej nedelí.