Stráže

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-šarišského medzihoria.

Poloha: Nachádza sa na jeho juhovýchodnom okraji a tvorí ho komplex vrchov severovýchodne od Prešova. Na severe a východe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Záhradnianska brázda), na juhu Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina) a na západe podcelok Šarišské podolie.

Okresy: Prešov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Stráž (739,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 260m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Stráže sa ďalej nedelí.