Závozská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Krupinskej planiny.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej, najvyššej časti. Na severovýchode ho ohraničuje Javorie (podcelky Lomnianska vrchovina a Javorianská hornatina), na juhu podcelky Dačolomská planina a Bzovícka pahorkatina, na západe Štiavnické vrchy (podcelok Sitnianska vrchovina) a na severozápade Pliešovská kotlina.

Okresy: Krupina, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kopaný závoz (775,3m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf: Niekoľko málo vrcholov dosahuje nadmorskú výšku viac ako 700m.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Závozská vrchovina sa ďalej nedelí.