Klenovské vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Stolických vrchov.

Poloha: Podcelok zaberá centrálnu časť Stolických vrchov, od zvyšku pohoria oddelenú údoliami riek Rimava (na východe) a Rimavica (na západe). Na severe ho ohraničuje Spišsko-gemerský kras (podcelok Muránska planina), na východe podcelok Tŕstie (časť Muránska brázda), na juhovýchode a juhu Revúcka vrchovina (podcelky Železnícke predhorie a Cinobanské predhorie), na juhozápade podcelok Málinské vrchy a na severozápade Veporské vrchy (podcelok Balocké vrchy).

Okresy: Poltár, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Ostrá (1.011,4m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Klenovských vrchov je Kokavská brázda.