Kežmarská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Popradská kotlina.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti, severne od mesta Kežmarok. Zaberá mierne zvlnené územie na ľavom brehu rieky Poprad, približne od Veľkej Lomnice po Podolínec. Na severe a na západe ju ohraničuje časť Lomnická pahorkatina, na severovýchode Spišská Magura (podcelok Veterný vrch, časť Ružbašské predhorie), na východe Levočské vrchy (podcelok Levočská vrchovina, časť Ľubické predhorie) a na juhu časť Vrbovská pahorkatina.

Okresy: Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na severovýchodnom okraji územia pri Podolínci v nadmorskej výške približne 570m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Vysoko položená pahorkatina patrí celá do úmoria Baltského mora a povodia rieky Poprad. Do nej odvádzajú vodu všetky potoky, ktoré z Tatier a Spišskej Magury územím pretekajú. Najvýznamnejšie sú Biela, Skalnatý potok a Kežmarská Biela voda.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.