Liptovské Tatry

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Západné Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej a južnej časti a zaberá najväčšiu časť. Leží južne od hlavného hrebeňa a zvažuje sa do Podtatranskej kotliny (podcelok Liptovská kotlina). Na severe ju ohraničuje časť Roháče a štátna hranica s Poľskom, na severovýchode časť Červené vrchy (hranicou je Tomanovská dolina a Tomanovské sedlo-1.685,9m), na východe časť Liptovské kopy (hranicou je Tichá dolina), na juhu Podtatranská kotlina (podcelky Tatranské podhorie a Liptovská kotlina, časti Liptovské nivy a Smrečianska pahorkatina) a na západe časť Sivý vrch (hranicou je Jalovecká a Bobrovecká dolina).

Okresy: Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Bystrá (2.248,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Pohorie je budované pararulami, svormi a rulami s amfibolitmi a ortorulami a migmatitmi.

Reliéf: Severné pásmo má typicky veľhornatinový reliéf.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.