Pipitka

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Volovských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich južnej časti. Na severe ho ohraničujú podcelky Zlatý stôl a Kojšovská hoľa, na severovýchode a východe Košická kotlina (podcelok Medzevská pahorkatina), na juhu Slovenský kras (podcelky Jasovská planina, Zádielska planina a Horný vrch, aj časťou Borčianska brázda) a na západe Rožňavská kotlina.

Okresy: Gelnica, Košice-okolie, Rožňava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Pipitka (1.224,8m).

Najnižší bod: Východný okraj územia v nadmorskej výške približne 300m.

Geologická stavba:

Reliéf: Tvoria ho plošinaté rázsochy v okolí Smolníckeho potoka, Štóskeho potoka a Bodvy. Rozprestiera sa medzi Úhornianskym sedlom (999,0m) a obcou Medzev.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Pipitka sa ďalej nedelí.