Novobanská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Župkovská brázda.

Poloha: Nachádza sa v jej južnej časti, v okolí Novej Bane. Na severe ju ohraničuje časť Župkovská vrchovina, na východe podcelok Raj, na juhu Štiavnické vrchy (podcelok Hodrušská hornatina, časť Slovenská brána) a na západe Pohronský Inovec (podcelky Veľký Inovec a Vojšín).

Okresy: Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Údolie rieky Hron v nadmorskej výške približne 210m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Zo severu na juh preteká územím Novobanský potok, ktorý tu priberá viaceré menšie vodné toky a ústi do Hronu.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.