Záhorské pláňavy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Borskej nížiny.

Poloha: Nachádza sa v jej západnej časti. Na severe ho ohraničuje podcelok Myjavská niva, na východe podcelok Bor, na juhovýchode podcelok Podmalokarpatská zníženina, na juhu a na západe podcelok Dolnomoravská niva a na severozápade Dolnomoravský úval (časť Dyjsko-moravská niva).

Okresy: Malacky, Senica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba:

Reliéf: Územie je stredne husto osídlené. Okrajové časti územia sú súčasťou CHKO Záhorie.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Záhorské pláňavy sa ďalej nedelí.