Ošust

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Oravských Beskýd.

Poloha: Nachádza sa v ich západnej časti. Jeho hrebeň tvorí štátnu hranicu s Poľskom. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na východe Podbeskydská vrchovina (na juhu aj časťou Lesnianska planina), na juhozápade Kysucká vrchovina (podcelky Vojenné a Bystrická brázda) a na západe Kysucké Beskydy (podcelok Rača).

Okresy: Čadca, Námestovo.

Rozloha:

Najvyšší bod: Úšust (1.155,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 630m.

Geologická stavba:

Reliéf: Má hornatinný charakter. Veľká časť územia patrí do CHKO Horná Orava.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ošust sa ďalej nedelí.