Breznické podolie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hodrušská hornatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti v údolí rieky Hron medzi Novou Baňou a obcou Tekovská Breznica. Na severe ho ohraničuje Vtáčnik (podcelok Župkovská brázda, časť Novobanská kotlina a podcelok Raj), na severovýchode Žiarska kotlina (časť Žarnovické podolie), na východe podcelok Hodrušská hornatina, na juhu časť Slovenská brána a na západe Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec).

Okresy: Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Hron pri Tlmačoch v nadmorskej výške približne 170m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Rieka Hron tu priberá niekoľko menších prítokov (významnejšie sú Novobanský potok, Čaradický potok).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.