Bešianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jej strednej časti. Na severe ju ohraničujú podcelok Žitavská pahorkatina, Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec), na východe Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina a Kozmálovské vŕšky) a časť Hronská tabuľa, na juhu časť Strekovské terasy a na východe časť Hurbanovské terasy a podcelok Žitavská niva.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.